Wet op de privacy

Om te voldoen aan de wet op de privacy moeten we de leden (of hun ouders) de gelegenheid geven om eventueel bezwaar te maken tegen het plaatsen van hun foto (resp. die van hun kind(eren)) op de website.
Als iemand (of zijn/haar) ouders inderdaad bezwaar hebben tegen de plaatsing dan wordt men verzocht ons hiervan door middel van een email aan in kennis te stellen. Vermeld hierbij a.u.b. om welk album en welk(e) fotonummer(s) het gaat. De betreffende foto's worden dan per omgaande van de site verwijderd.

Hetzelfde geldt voor filmpjes, vermeldt hierbij om welk filmpje het gaat.
U bent de -e bezoeker van deze site