Contributie

De contributie bedraagt per 1 april 2023 €42,50 per persoon per kwartaal.
Bij deelname aan een 2e sport wordt €5,00 per persoon per kwartaal in mindering gebracht.
De betaling geschiedt bij voorkeur per automatisch incasso, het incasso zal plaatsvinden in de eerste maand van het kwartaal rond de 28ste. Bij weigering van het incasso wordt een bedrag van €2,00 per weigering in rekening gebracht.
Aan de leden, die nog niet via een automatisch incasso betalen, wordt gevraagd de kwartaalbedragen vóórafgaande aan ieder kwartaal te voldoen, onder vermelding van naam en groep. Het contributiebedrag dient uiterlijk in de 1e week van het kwartaal op de rekening van Veerkracht te zijn gestort.

Inschrijvingen / opzeggingen / wijzigingen

Inschrijvingen (via het Inschrijfformulier Jeugdgym Dorst, download het hier als Word- of PDF-bestand) en opzeggingen uitsluitend schriftelijk of per email aan het adres van de

Penningmeester: Karin den Hoedt
e-mail:

Nieuwe leden betalen bij inschrijving éénmalig €7,50 inschrijfkosten.

Daar de contributie vóóraf betaald wordt, geven wij bij opzeggingen in de loop van het kwartaal geen bedragen terug.

Wijzigingen: Mocht Uw adres, bank/girorekeningnummer of telefoonnummer wijzigen, wilt U dan zo vriendelijk zijn dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de Penningmeester.

U bent de -e bezoeker van deze site